Protecció de dades

Política relativa a dades personals

Les dades personals facilitades a LA LLIBRERIA LA LLOPA, S.L., estan protegides per la normativa de protecció de dades vigent i seran tractades amb la finalitat de base de dades  interna. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial, conservades mentre la cancelació de l'usuari ho determini o així ho requereixi la normativa vigent, i no seran utilitzades per altre fi ni seran comunicades a tercers més enllà del que es derivi de la normativa vigent.

Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició al tractament segons preveu la normativa vigent adreçant-se a carrer Sant Joan, 62 - 08360 (CALELLA) Barcelona o dirigint un missatge a: info@lallopa.net.

Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control www.agpd.es.